Home
|
Proclaimer
Info

Proclaimer

Op het gebruik van deze website (www.vaktherapiehoogbegaafdheid.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

‌‌Vaktherapie Hoogbegaafdheid doet haar uiterste best om te zorgen dat de verstrekte informatie op www.vaktherapiehoogbegaafdheid.nl (nader te noemen: de website) correct en zo actueel mogelijk is.

Gebruik van informatie

IeKu Advies streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Vaktherapie Hoogbegaafdheid niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vaktherapie Hoogbegaafdheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Vaktherapie Hoogbegaafdheid en de gebruiker van de website ontstaan.

Komt u ondanks de zorg die wij aan de website besteden toch informatie tegen die onjuist, onvolledig of verouderd is, dan betreuren wij dit en vragen wij u om contact met ons op te nemen via de op de website vermelde contactgegevens.

E-mail

Vaktherapie Hoogbegaafdheid garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Vaktherapie Hoogbegaafdheid te corresponderen, accepteert u dit risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen (zoals de teksten en foto’s) van Vaktherapie Hoogbegaafdheid zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van de website over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vaktherapie Hoogbegaafdheid.

‌Vaktherapie Hoogbegaafdheid behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Vaktherapie Hoogbegaafdheid heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Vaktherapie Hoogbegaafdheid aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Over Monique
Monique Bakker is Beeldend Vaktherapeut, gespecialiseerd in het behandelen van hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen.
Heerhugowaard
Donderdag en vrijdag:
Zuijder Vlaerdinge 16
1704 MZ Heerhugowaard
Utrecht
Dinsdag en woensdag:
Californiëdreef 31
3565BJ Utrecht

Vaktherapie Hoogbegaafdheid is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en bij de Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie (NVBT) onder nummer 111674. AGB Code Vaktherapie Hoogbegaafdheid: 25250014. AGB-Code Monique Bakker: … Voor klachten zijn wij aangesloten bij klachtenportaal zorg.