Home
|
Samenwerkingen
Samenwerking

Lisette de Kruik

In het praktijkatelier aan de Californiëdreef in Utrecht werk ik samen met Lisette de Kruik. Lisette heeft een praktijk voor integratieve kindertherapie, werkt onder andere voor Spoor030 en is net als ik gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.

Over

Lisette de Kruik

Lisette de Kruik coacht creatief hoog bewuste kinderen en jongeren met een sterk ontwikkelingspotentieel die tijdelijk (dreigen) vast (te) lopen in hun ontwikkeling. De begeleiding die zij biedt, integratieve psychotherapie, is bedoeld voor kinderen en jongeren die tegen problemen aanlopen waar zij zelf of samen met ouders, vriendjes of school niet makkelijk uitkomen. (Hoog)begaafde kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling ontwikkelen vaak een eigen strategie om te overleven. Zij denken en voelen vaak op een 'andere' manier en doen daardoor ook 'anders'. Dit wordt niet altijd door de omgeving goed begrepen. Hierdoor gaan deze kinderen steeds minder van zichzelf snappen, aan zichzelf twijfelen, zich verzetten of steeds meer van hun omgeving af staan. Spelenderwijs en aansluitend bij de eigen interesse ontdekt het kind wie hij is, waar zijn kwaliteiten liggen, wat zijn werkstrategieën zijn en hoe hij dicht bij zichzelf kan blijven en in emotioneel opzicht goed voor zichzelf kan zorgen. Het kind leert vanuit zijn eigen kracht problemen op te lossen of deze draaglijk en hanteerbaar te maken.

Meer informatie vindt u hier: ateliervoorkindertherapeuten.nl

Therapeutisch Werkmateriaal

Met Lisette werk ik ook samen aan het ontwerpen van therapeutisch werkmateriaal. Ontwerpbureau Therapeutisch Werkmateriaal is hét ontwerpbureau voor therapeutisch werkmateriaal voor psychologen, therapeuten, coaches en professionals binnen de GGZ. Onze materialen vindt u op de website: therapeutischwerkmateriaal.nl

Over Monique
Monique Bakker is Beeldend Vaktherapeut, gespecialiseerd in het behandelen van hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen.
Heerhugowaard
Donderdag en vrijdag:
Zuijder Vlaerdinge 16
1704 MZ Heerhugowaard
Utrecht
Dinsdag en woensdag:
Californiëdreef 31
3565BJ Utrecht

Vaktherapie Hoogbegaafdheid is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en bij de Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie (NVBT) onder nummer 111674. AGB Code Vaktherapie Hoogbegaafdheid: 25250014. AGB-Code Monique Bakker: … Voor klachten zijn wij aangesloten bij klachtenportaal zorg.